Tilmelding!

Tilmelding til Odense Tweed Ride 2016

For english version see below.

Odense Tweed Ride 2016 finder sted lørdag d. 8. okotober, hvor vi mødes kl. 10.30 foran Studenterhuset til registrering. Herefter vil vi cikle en tur i et anstændigt tempo, med indlagte overraskelser og besøg hos sponsorer.

Bemærk: Tilmeldingen foregår i år via nemtilmeld.dk og deltager og beløbet går som sædvanligt ubeskåret til et godt formål – i år er det Læger Uden Grænser. Bemærk at deltagerantallet er begrænset til 50. Vent derfor ikke for længe med tilmeldingen!

Som sædvanlig vil der også være lækre præmier til de flotteste deltagere og deres cykler, for at gøre løbet festligt og fornøjeligt.

I år lægger vi ekstra vægt på velgørenhed, hvilket betyder at vores sponsorer ud over præmierne også bidrager med kontant støtte til Læger Uden Grænser.

Desuden vil der blive samlet ind fra deltagerne, blandt andet ved auktion og lignende, så husk at medbringe kontanter til raslebøssen!

Der er ikke noget tema og ingen dresscode, men vi opfordrer alle til at klæde sig flot og anstændigt på – jo mere tweed des bedre!

I de kommende uger vil vi præsentere vores sponsorer og varme op til den store dag. Hold øje vores Facebook-side: facebook.com/odensetweedride

Dingeling fra løbsledelsen!

Registration for Odense Tweed Ride 2016

Odense Tweed Ride 2016 takes place on Saturday October 8th, when we meet at 10:30 in front of Studenterhuset for registration. Then we will take a ride in a decent pace, with nice surprises and visits to our sponsors along the route.

You’ll register at nemtilmeld.dk and the money will be passed on to Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières) in full. Please note that the number of participants is limited to 50, so please don’t wait too long to register!

There’s no theme and no dresscode this year, but we urge you all to bring your finest cycling attire – the more tweed the merrier!

As usual there will be prizes for our finest participants and their bicycles, which adds to the festive spirit of the ride.

This year there’ll be an increased focus on charity. This means that our sponsors will be contribute with sizeable cash donations to Doctors Without Borders as well as the usual prizes.

Furthermore we’ll be collecting donations from our participants during the ride, by holding auctions and further activities, so please do bring cash  to the ride!

In the coming weeks we’ll be presenting our sponsors and warm up for the big day – stay in the loop on our Facebook-page: facebook.com/odensetweedride

Best wishes from Odense Tweed Ride.